Aretusnõuded kuni 31.12.2011

Do-khyi (tiibeti mastif) aretusnõuded on vastuvõetud (EKL Volinike Kogus 28.10.2006, protokoll nr 2)

Kehtivad 01.01.2007-31.12.2011.

Vajalikud terviseuuringud:

HD: A või B

(C- või D-puusadega koeri võib kasutada aretuses, kui partneri puusauuringu tulemus on A või B).

- puusauuring peab olema tehtud mitte nooremale kui 18-kuusele koerale.

- isaseid koeri, kelle puusauuringute tulemus on D, võib aretuses kasutada kuni kahel korral. Sealt edasi on koera aretuses kasutamine lubatud, kui esimeste pesakondade EST-registrisse kantud järglastest vähemalt 50% on saanud ametliku puusauuringu tulemuseks A või B. Seejärel on lubatud paaritamine samadel tingimustel. Nõue uuringute kohustuslikkuse kohta tuleb märkida paarituslepingusse.

- emaseid koeri, kelle puusauuringute tulemus on D, võib aretuses kasutada kahel korral. Sealt edasi on koera aretuses kasutamine lubatud, kui eelmise EST-registrisse kantud pesakonna järglastest vähemalt 50% on saanud ametliku puusauuringu tulemuseks A või B.

Küünarliigesteuuringu tulemus 0 või 1.

- küünarliigeste uuring peab olema tehtud mitte nooremale kui 18-kuusele koerale.

Silmauuringud: aretuses on keelatud kasutada koeri, kellel on avastatud PRA, katarakt, RD, entroopium või ektroopium.

- uuringutulemus ei või paaritushetkel olla vanem kui 24-kuud.

Vajalikud näitusetulemus:

Isane: vähemalt kolm hinnet SP kolmelt erinevalt näituselt (neist vähemalt üks rahvusvaheline- või erinäitus), kolmelt erinevalt kohtunikult.

Emane: vähemalt üks hinne SP ja kaks hinnet SP või VH kolmelt erinevalt näituselt (neist vähemalt üks rahvusvaheline- või erinäitus), kolmelt erinevalt kohtunikult.

Muud vajalikud nõuded

Isast koera

- aretuses võib kasutada alates 18-kuust.

- ühel EST-registrisse kantud isasel on lubatud kuni 60 järglast (viimase paarituse hetkel ei või järglaste arv olla üle 59).

- alates kuuendast eluaastast on Eestis lubatud lisaks olemasolevale 60. järglasele veel kaks pesakonda.

Emast koera

- aretuses võib kasutada alates 18-kuust.

- esmapoegimisel ei või emase koera vanus olla rohkem kui kuus aastat ja üks kuu.

- EST-registrisse kantud emasel koeral võib Eestis olla kuni neli pesakonda. Viimase poegimise hetkel ei või emane koer olla vanem kui kaheksa aastat ja üks kuu.

- kutsikaklassi hindeid ei arvestata.

- vanemal kui kaheaastasel koeral peab üks hinne olema saavutatud noorte- või avaklassis.

- näitusehinne ei või paaritushetkel olla vanem kui üks aasta (v.a. koertel, kellele on kinnitatud tiitel EST V CH).