Konkurss “Edukaim Do Khyi” eeskiri ja vorm

 

Konkurss “Edukaim Do Khyi” eeskiri.

 

1. Edukaima Do Khyi valimised ja aunimetuse omistamine viiakse läbi üks kord aastas vastavalt käesolevale eeskirjale. Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale ja kennelile.

 

2. Konkursist võib osa võtta MTÜ Eesti Do Khyi Tõuühingu liige, kelle omandis on Do Khyi tõugu koer. Omandiõiguse ja koera tõulisuse tõestamiseks on osaleja kohustatud esitama tõutunnistuse ärakirja.

 

3. Konkursil osalejal tuleb esitada kuni 5 näituse parimad tulemused. Koeri võib esitada kõigile käesoleva eeskirjaga hõlmatud aunimetustele alljärgnevalt:

 

1) “Edukaim Do Khyi Isane Kutsikas...( vastav aastaarv)”

2) “Edukaim Do Khyi Emane Kutsikas...( vastav aastaarv)”

3) “Edukaim Do Khyi Isane Juunior...( vastav aastaarv)”

4) “Edukaim Do Khyi Emane Juunior...( vastav aastaarv)”

5) “Edukaim Do Khyi Isane Veteran...( vastav aastaarv)”

6) “Edukaim Do Khyi Emane Veteran...( vastav aastaarv)”

7) “Edukaim Do Khyi Isane ( vastav aastaarv)”

8) “Edukaim Do Khyi Emane ( vastav aastaarv)”

9) “Edukaim Do Khyi Isane aretuskoer...( vastav aastaarv)”

10) “Edukaim Do Khyi Emane aretuskoer...( vastav aastaarv)”

11) “Edukaim Do Khyi...( vastav aastaarv)”

12) “Edukaim Do Khyi Kennel...( vastav aastaarv)”

 

4. “Edukaim Do Khyi...( vastav aastaarv)” aunimetusele ei saa kanditeerida kutsika klassi tulemustega.

 

5. Konkursil osalemiseks esitatakse:

5.1. Avaldus, milles on märgitud saavutused vastavalt käesolevale eeskirjale.

5.2. Konkursil osalevate koerte näituselehtede koopiad.

5.3. Näituse kataloog või väljavõte kataloogist, millega tõendatakse koerte arvu näitusel.

5.4. Lisaks eeltoodule esitada ametlik tõend, sertifikaat või muu dokument, mis tõendab koera saavutust konkreetse näituse lõppvõistlusel.

 

6. MTÜ Eesti Do Khyi Tõuühingu juhatus korraldab võitjate väljaselgitamise vastavalt käesolevale eeskirjale ja kinnitab aunimetused juhatuse koosolekul. Aunimetus omistatakse koerale ja kennelile ning auhinnad antakse üle nende omanikele ühingu aastakoosolekul.

Juhatuse otsusega mittenõustuv konkursis osaleja võib oma tulemuse vaidlustada 10 kalendripäeva jooksul peale juhatuse otsuse väljakuulutamist esitades juhatusele vastavasisulise põhistatud avalduse ning tasudes MTÜ Eesti Do Khyi Tõuühingu arvele kautsjoni summas 65 EUR. Kautsjon tagastatakse avalduse esitajale 10 kalendripäeva jooksul juhul, kui tema avaldus rahuldatakse. Avalduse mitterahuldamisel kautsjonit ei tagastata.

 

7. Punktide arvestus

 

7.1 EDUKAIM KENNEL

Aunimetus omistatakse kennelile vastaval kalendriaastal saavutatud kuni viie(5) näituse summeeritud tulemuse põhjal nelja(4) koeraga vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Koerad peavad kandma esitatava kenneli nime.

 

7.2 EDUKAIM ARETUSKOER

Aunimetus omistatakse koerale vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist järglaste vastaval kalendriaastal saavutatud kuni viie(5) näituse summeeritud tulemuse põhjal.

 

7.3 Edukaim KUTSIKAS, Edukaim JUUNIOR, Edukaim DO KHYI, Edukaim EMANE, Edukaim ISANE ja Edukaim VETERAN arvestuses summeeritakse järgmised punktid:

 

7.3.1 Klassi arvestuses ( noorte-, ava-, tšempion-, veteran-) saadavad punktid:

1.koht -5 punkti

2.koht-4 punkti

3.koht-3 punkti

4.koht-2 punkti

 

7.3.2 Parima isase (PI) ja parima emase (PE) koha eest saadavad punktid :

PE 1-5 punkti

PI 1-5 punkti

PE 2-4 punkti

PI 2-4 punkti

PE 3-3 punkti

PI 3-3 punkti

PE 4-2 punkti

PI 4-2 punkti

 

7.3.3 Tõu parima (TP) tiitli eest saadavad 3 punkti ja vastassugupoole parima (VSP) tiitli eest saadavad 2 punkti.

 

7.3.4 Rühma võistlusel saavutatud kohtade eest saadavad punktid:

Rühma 1 koht-5 punkti

Rühma 2 koht-4 punkti

Rühma 3 koht-3 punkti

Rühma 4 koht-2 punkti

 

7.3.5 Best In Show’l (BIS) saavutatud kohtade eest saadavad punktid:

1 koht-5 punkti

2 koht-4 punkti

3 koht-3 punkti

4 koht-2 punkti

 

7.3.6 Rahvusvahelistel näitustel osalemisel korrutatakse punktid koefitsendiga 1,5 ja

erinäitustel osalemisel koefitsendiga 2 (erinäituseks loetakse do khyi (tiibeti mastifite) erinäitust, mastifite erinäitust, tiibeti tõugude erinäitust ja II rühma erinäitust)

 

7.3.7 Lisapunktid:

Maailma Võitja –10 punkti

Euroopa Võitja -7 punkti

Põhjamaade Võitja –6 punkti

Balti Võitja – 6 punkti

Riigi Võitja – 6 punkti

 

Maailma Juunior Võitja –8 punkti

Euroopa Juunior Võitja -5 punkti

Põhjamaade Juunior Võitja –4 punkti

Balti Juunior Võitja – 4 punkti

Riigi Juunior Võitja – 4 punkti

 

Lisapunktid osalejate arvu kohta saab juhul, kui koer sai suurepärase hinde:

10-19 koera 3 punkti

20-29 koera 4 punkti

30-39 koera 5 punkti

40-49 koera 6 punkti

50-59 koera 7 punkti

jne.

 

Osalemise vormi leiad siit   Edukaim Do.docx (15502)